Философия ПП - 12а клас

ВХОДНО НИВО

                                                                                                                  

 Модул 2. ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

                                                                                                                  

 Модул 5. ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

                                                                                                                  

Модул 6. ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

                                                                                                                  

Модул 8 - избираем: ЛИЧНОСТ И ГРУПА. ГРУПОВА ДИНАМИКАe-mail: stefan_bichev@abv.bg