Гражданско образование

                                                                                                                   

11 клас:

ТЕМА 1. ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛИТИКАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА
ТЕМА 2. ГРАЖДАНИ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ


ТЕМА 3. ИДЕНТИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ В ОБЩЕСТВОТО