Информационни технологии ИУЧ

                                                                                                                    

9 клас: Материали за курса

ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ


ТЕМА 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ


ТЕМА 4. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

Изходно ниво на 09.06.2022