Компютърно моделиране и информационни технологии

                                                                                                                   

6 клас: Материали за курсаТЕМА 1. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
ТЕМА 4. РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
ТЕМА 7. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

  • Изходно ниво


e-mail: stefan_bichev@abv.bg