Компютърно моделиране и информационни технологии

                                                                                                                   

5 клас: Материали за курса


ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕМА 2. ИНТЕРНЕТ
ТЕМА 3. ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
ТЕМА 4. СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
ТЕМА 6. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ


ТЕМА 7. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ