Компютърно моделиране и информационни технологии

                                                                                                                   

6 клас: Материали за курсаТЕМА 1. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
ТЕМА 4. РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ
ТЕМА 7. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
Урок 32. Примери за линеен алгоритъм
Урок 34. Цикличен алгоритъм
Урок 35. Създаване на изображение чрез геометрични фигури

Урок 36. Сравнение между език за блоково програмиране и текстов скриптов език за програмиране
Урок 37. Създаване на компютърен герой
Урок 38. Създаване на компютърен герой и програмиране на промяна на състоянието му
Урок 39. Функции
Урок 40. Функции
Урок 43. Създаване на необходимите компютърни герои и графична среда на анимацията, приложение на алгоритми за реализация на анимацията


e-mail: stefan_bichev@abv.bg