Информационни технологии

                                                                                                                   

7 клас: Материали за курсаТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В НЕЯ

ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
ТЕМА 4. ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕМА 6. РАБОТА ПО ПРОЕКТ


ТЕМА 7. ИНТЕРНЕТ

                                                                                                                   

8 клас: Материали за курса


ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ


ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
ТЕМА 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ
ТЕМА 4. СЪЗДАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

ТЕМА 5. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

                                                                                                                   

9 клас: Материали за курса


ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ
ТЕМА 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ
ТЕМА 4. РАБОТА ПО ПРОЕКТ

e-mail: stefan_bichev@abv.bg