Философия

                                                                                                                   

8 клас:


ТЕМА 1. ЩО Е ФИЛОСОФИЯ?
ТЕМА 2. ЛИЧНОСТ И СЕБЕПОЗНАНИЕ
ТЕМА 3. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИ
ТЕМА 4. ЛИЧНОСТ И СОЦИАЛНА СРЕДА
06.06.2022 г. - СУ "Димитър Матевски"
07.06.2022 г. - ЧПГИКН "акад. Благовест Сендов"
08.06.2022 г. - СУ "Свети Седмочисленици"

                                                                                                                   

9 клас:


ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ, ЦЕННОСТИ И НОРМИ
ТЕМА 2. СВОБОДА, НОРМИ И ЧОВЕШКИ ЦЕЛИ
ТЕМА 3. КРАСОТАТА И ИЗКУСТВОТО КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ

10.06.2022 г. - СУ "Свети Седмочисленици"

06.06.2022 г. - СУ "Димитър Матевски"

07.06.2022 г. - ЧПГИКН "акад. Благовест Сендов"

                                                                                                                   

10 клас:


ТЕМА 1. ЕЗИК И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ
ТЕМА 2. ФИЛОСОФСКОТО ПОЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТТА
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО


06.06.2022 г. за 10а клас от СУ "Димитър Матевски"

17.06.2022 г. за 10б клас от СУ "Свети Седмочисленици"

09.06.2022 г. за 10а клас от СУ "Свети Седмочисленици"