Философия ООП

                                                                                                                   

8 клас:


ТЕМА 1. ЩО Е ФИЛОСОФИЯ?

ТЕМА 2. ЛИЧНОСТ И СЕБЕПОЗНАНИЕ
Урок 9. Човешката психика и поведение според психоанализата 

ТЕМА 3. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ
ТЕМА 4. ЛИЧНОСТ И СОЦИАЛНА СРЕДА
ИГРИ: 

                                                                                                                   

9 клас:


ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ, ЦЕННОСТИ И НОРМИ

ТЕМА 2. СВОБОДА, НОРМИ И ЧОВЕШКИ ЦЕЛИ

ТЕМА 3. КРАСОТАТА И ИЗКУСТВОТО КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ


                                                                                                                   

10 клас:


ТЕМА 1. ЕЗИК И КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ
Урок 9. Термини - кръстословица
Урок 11. Дефиниции - свързване на двойки


ТЕМА 2. ФИЛОСОФСКОТО ПОЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТТА
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО

e-mail: stefan_bichev@abv.bg